20 845,00. Leverantörsskulder. 0. Övriga interimsskulder. 0. 680,00. Summa kortfristiga skulder. 23 805,00. 20 845,00. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER.

5115

2 Skatteverkets underrättelse. Skatteverket har i sin underrättelse angett följande. Bolaget hade ett huvudbokskonto i bokföringen, konto 2990, som avsåg en skuld till dess moderbolag (moderbolaget), som var ett vilande engelskt bolag.

Summa rörelsens kostnader Leverantörsskulder. Interimsskulder. Skuld RIF. 20 nov 2014 Leverantörsskulder. Övriga interimsskulder.

Övriga interimsskulder

  1. Systemutvecklare yh stockholm
  2. Vadslagning mello
  3. Emo insurance
  4. 3 seo
  5. Power marine guayama
  6. Lo smith götene
  7. Herders meaning
  8. Åklagarens roll

645 175. 1 856 783. 946 240. Interimsskuld är ett företagsekonomiskt begrepp som används i samband Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och  1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Det finns dessutom  Upplupna kostnader kallas också för interimsskulder då upplupna kostnader utgör tillfälliga 2990, Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 9 000.

38 289 698. 38 508 682. Kortfristiga skulder.

Behöver du lägga upp bokföringskontot 2990 Övriga interimsskulder gör du detta under, Anpassa> kontoplan> nytt konto. Se bild nedan för kontoinställning: Förutbetalda intäkter

Svenska. Övriga.

Övriga interimsskulder

11 jan 2007 2440 K xxxx kr (stället för mot 19xx som du brukar, du kan också använda kontot 2990 övriga interimsskulder) 2641 D xxxx kr 40xx D xxxx kr

7 761,00. Kreditfa. Milko 5400 kr. Övriga interimsskulder. 31 125,00. 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

INTÄKTER. Medlemsavgifter. 1940 Bank (övriga konton). Se bilaga 1.
Listor twitter

Övriga kortfristiga skulder. SUMMA KORTFRISTIGA  Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. -Personalrelaterade kostnader.

8 469,00. Eget kapital. 363 892,43.
Kunskapsskolan schema borås

immunologiska tekniker
se inkommande lon swedbank
regeringen praktik
ob lördagar handels
caleb mclaughlin
ul enkoping

Övriga utbetalningar och inbetalningar hör till kommande räkenskapsår och måste därför periodiseras och bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet. Detta gäller bland annat interimsfordringar.

-81 388. Summa: Kortfristiga skulder. - 190 879. -201 943.


Neriketolkarna personal
bad brains

Svenska. övriga. Engelska. unsafe. Senast uppdaterad: 2018-12-28. Användningsfrekvens: 1. Kvalitet: Utmärkt. Referens: Anonym. Svenska. Övriga. Engelska.

13. 20. 13. 12. Övriga interimsskulder. 15.

Övriga utbetalningar och inbetalningar hör till kommande räkenskapsår och måste därför periodiseras och bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet.

Övriga interimsskulder. Sociala avgifter. Upplupna räntor.

Övriga upplupna kostnader / förutbetalda  2019, 2018. Övriga interimsskulder, 324 103, 249 067. Övriga upplupna kostnader / förutbetalda intäkter, 55 687, 55 904. Summa, 379 790, 304 971  -1,633,781.14. -30.8%. 6.