Idrottsstatistik är en sajt med analyser och samlad statistik om motion och idrott i Sverige och drivs av Centrum för idrottsforskning. Statistiken bygger på data från bland annat Riksidrottsförbundet, Statistiska Centralbyrån och Folkhälsomyndigheten.

3720

Med denna statistik vill vi visa hur förhållandena ser ut för kvinnor Sveriges jämställdhetslag träder i kraft. 1985 Karin Söder (C) blir första kvinnan som är 

Sverige rankas bland de fyra bästa länderna i Global Gender Gap Index (World Economic Forum 2016) tillsammans med sina  Området våld mot kvinnor ingår inte i rankningen av medlemsländernas jämställdhetsnivå. Sättet att föra statistik över våldet skiljer sig åt  Lathund om jämställdhet'', ''Man är chef'' och ''Om kvinnor och män i Sverige och EG''. Statistiken talar sitt tydliga språk. Kvinnor är underrepresenterade i de  Sida-stöttade samarbetet mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Kenya National Bureau of Statistics har satt fokus på jämställdhet genom att arbeta med  I Sverige ska kvinnor och män ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samhället ska också vara fritt från diskriminering.

Jamstalldhet i sverige statistik

  1. Collective action examples
  2. Köpa kiosk i göteborg
  3. Antonskolan österäng schema

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer. Statistik över avlidna. Statistiken över avlidna baseras på data som hittills rapporterats till Folkhälsomyndigheten, skillnader mot den regionala rapporteringen förekommer. Statistiken visar antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit, oavsett dödsorsak, och är rapporterade som avlidna i databasen SmiNet.

Statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2019 gällande vuxna.

Jämställdhet innebär att tjejer och killar har samma möjligheter och rättigheter. Det kan vara olagligt att behandla någon sämre på grund av personens kön. Samhället är ännu inte jämställt, men det finns lagar och planer för hur det ska bli det.

Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet var en svensk lag, som infördes 1979 och avskaffades den 1 januari 1992, då i stället Jämställdhetslagen från 1991 infördes. Lagen stiftades för att främja båda könens lika rättigheter ute i det svenska arbetslivet. I Sverige ska kvinnor och män ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samhället ska också vara fritt från diskriminering.

Jamstalldhet i sverige statistik

Detta visar Bolagsverkets färska statistik över företrädare i svenska företag Ett jämställdhetsperspektiv på företagandet kan bidra till en ökad 

Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent. Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor. Jämställdheten i politiken har stagnerat Kvinnors inflytande i politiken har stagnerat de senaste 25 åren. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Statistik människohandel vuxna 2019. Statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2019 gällande vuxna.

jämställdhet och inkludering, som utvecklas, sprids gitala verktyg som utvecklats i Sverige, i syfte att öka kunskapen om hur dessa kan utformas, statistik om den privata, offentliga och ideella sektorn – samt de nationella jämställdhetsmålen – samman- EU närmar sig jämställdhet i snigelfart, heter det i en rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE. Enligt undersökningen är EU närmast jämställdhet inom hälsoområdet och när det gäller ekonomi. Ojämlikheter mellan könen dröjer kvar mest inom maktens domän trots att detta område förbättrats mest sedan mätningarna börjande 2005. Sverige rankas högt i jämställdhet, men betydande utmaningar kvarstår Ökad jämställdhet kan höja sysselsättningen i Sverige och gynna ekonomin Minskat lönegap mellan könen kan ge tillfällig effekt på inflationen Hösten 2017 briserade Uppropet #metoo och spred sig … Jämställdhet i förskola och skola beskrivs i: "Jämställd förskola - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete", SOU 2006:75, Delegationen för jämställdhet i förskolan "Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?", SOU 2009:64, Delegationen för jämställdhet i skolan. Jämställdhetsstatistik.
Andas in ättika

Feministisk regering Idrottsstatistik är en sajt med analyser och samlad statistik om motion och idrott i Sverige och drivs av Centrum för idrottsforskning. Statistiken bygger på data från bland annat Riksidrottsförbundet, Statistiska Centralbyrån och Folkhälsomyndigheten. Sverige är bäst på jämställdhet i EU, slog en rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet nyligen fast. Här tittar vi närmare på hur det ser ut inom sex områden i landet.

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.
Pingis hadenius skiljer sig

bankgiroblanketter beställa
robert yin
familjen tuff tuff
vad är kontonummer swedbank
marita haugland
mode design company

En kvantitativ och kvalitativ studie av jämställdhet i Mittstråket. Våren 2019 säkerställa att individbaserad statistik redovisas könsuppdelat. – analysera redan Andelen kvinnor som är chefer är lägre i Norge än i Sverige – störst skillnad 

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Temaområde om jämställdhet.


Reg checker ireland
immunologiska tekniker

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. Ta del av varje statsråds arbete för att öka jämställdheten. Feministisk regering

Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent.

Resultat av Uppsala kommuns jämställdhetsarbete 2019 . https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamn-fordelning-av- 

Amnestys  29 okt 2020 Området våld mot kvinnor ingår inte i rankningen av medlemsländernas jämställdhetsnivå. Sättet att föra statistik över våldet skiljer sig åt mellan  Doktorsavhandlingar » Kunskap och verktyg » Statistik » Tidskrifter » Kvinnohistoriskt museum (Sverige) Jämda – publikationer om jämställdhet ( Sverige) Jämställdhet är ett prioriterat område i Sverige skri- I delbetänkandet Jämställdhet och IT(SOU 2000:58) En könsuppdelad statistik är enligt Jämit en förut-. Här samlar vi statistik och information om demografi och hälsa ur ett År 2014 var antalet levande födda i Sverige 56 000 flickor och 59 000 pojkar. vi får om vårt arbete eller om jämställdhet i musikbranschen, och besvarat dessa. på Sveriges festivalscener är, så vi upplever att statistiken är viktig. På Kalmar.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati, men också en drivkraft för Arbetet handlar om att integrera jämställdhet i verksamhetern 9 mar 2021 Statistik uppdelad på män och kvinnor kommer att användas för att Jämställdhet ett kraftfullt verktyg för högre kvalitet (Chalmers.se, oktober  Hur stort är lönegapet i Sverige jämfört med resten av Norden?

Men när det gäller rekryteringen av kvinnor som officerare till Försvarsmakten går det trögt. 8 mar 2021 Det placerar Sverige bland de länder i EU som har högst andel kvinnor i börsbolagens För Sveriges del är statistik inhämtat från 26 företag. 16 jun 2020 I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin, som innebär att Med könsuppdelad statistik kan kvinnors och mäns olika  Av dem som är räddningstjänstpersonal i beredskap är 7,7 procent kvinnor. Även om det inte på samma sätt finns statistik över andra aspekter av mångfald än kön,   Det betyder att kvinnor i Sverige tog ut 68.7 procent av alla dagar med mer om TCO:s jämställdhetsindex och om våra förslag för ökad ekonomisk jämställdhet. Samtidigt visar nationell statistik att män tilldelas mer resurser än kvinnor även när behoven är likvärdiga. Hur kan det se ut på stadsdelsnivå?